www.wasteoilnet.bg
find us on facebook

  

WON предлага:

 • Събиране на отработено готварско олио от растителен произход
 • Осигуряване на правилно и безопасно третиране на отработеното готварско олио
 • Оползотворяване на отпадъка и превръщането му в биогориво и електрическа енергия

WON гарантира, че:

 • Отработеното готварско олио няма да се използва като храна за животни
 • Отработеното готварско олио няма да се използва като гориво без задължителна предварителна обработка

Процес:

 • WON събира целогодишно цялото количество отработено олио на основата на двустранен договор
 • Събирането се извършва съобразно условията на клиента по предварително съгласуван график
 • На партньорите се предоставят безплатно оборотни съдове – бидони с вместимост от 30 до 1000 литра
 • WON снабдява партньорите си със специален отличителен стикер - за витрината и менюто на заведението. Това е гаранция, че обектът/заведението/фирмата предава редовно използваното готварско олио.  С това допринася за опазване на околната среда и здравето на клиентите си и изпълнява изискванията по чл. 6 ал. 1 от ЗУО и Европейското законодателство.

Ние събираме отработеното олио в бидони от 30, 50, 100 и 200 л.; при необходимост предлагаме и пластмасов контейнер с вместимост 1000 л.

Това са нашите контейнери:

Контейнер с вместимост 1000 л.:

НОВИНИ

arrow Контакти

 • Мобилен: 0879 022 216
 • Телефон: 02/ 4923 999
 • Факс: 02 / 4923 998
 • e-mail: info@wasteoilnet.bg