www.wasteoilnet.bg
find us on facebook

  

УОН ЕООД или WASTE OIL NET (WON) е лидер в събирането и преработването на отпадни мазнини.

За УОН ЕООД:

 • Водеща компания в областта на търговията със суровини за производство на зелена енергия;
 • Сертифицирана по стандартите на ISCC DE и ISCC EU;
 • Разполага със собствена мрежа с национално покритие за събиране на отпадни мазнини;
 • Притежава рафинерия за пречистване на отпадни мазнини;
 • Квалифициран персонал с дългогодишен опит от 2002 г. в сферата на работа с отпадни мазнини в България;
 • Фирмата развива успешно дейност в България и чужбина;
 • Предлага иновативни решения за своите клиенти;
 • Провежда редовни обучения на персонала с оглед повишаване качеството на ослугите;
 • Допринася за опазването на околната среда;

Разрешително транспортиране РИОСВ - виж документа

Разрешително третиране РИОСВ - виж документа

Сертификат ISCC EU - виж документа 

СЪБИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОТВАРСКО ОЛИО (ОГО) с цел подготовка за добиване на биогорива и електрическа енергия.

Според Законодателството на Р. България (Закон за опазване на околната среда и Закон за управление на отпадъците) и съобразно Законодателството на ЕС, ОТРАБОТЕНОТО ГОТВАРСКО ОЛИО е отпадък, вреден за околната среда. Правилното му третиране е отговорност на притежателя му.

Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда (чл. 57 от ЗООС).

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци, са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането им по начин, който не застрашава човешкото здраве (чл. 58 от ЗООС).

Важно е да се знае, че от 2010 г. всички производители на хранителни продукти следва да удостоверяват пред съответните контролни органи, че третират отработените готварски мазнини според законодателството.

WON гарантира, че отработеното готварско олио на съответния производител на храни – фабрика, цех, хотел, верига, ресторант и др. не застрашава пряко или косвено околната среда и здравето на хората; ОГО не се използва като храна за животни, изхвърляне в канализацията или почвата, като гориво без предварителна обработка, незаконно производство и продажба на биодизел и т.н.

НОВИНИ

arrow Контакти

 • Мобилен: 0879 022 216
 • Телефон: 02/ 4923 999
 • Факс: 02 / 4923 998
 • e-mail: info@wasteoilnet.bg